Leveringsvoorwaarden en Werkwijze

 1. Elisabeths wandel en fietstochten en Tourist Guide Holland zijn beide uitingen van Bureau Jan Vijftigschild.
 2. Inschrijven op excursies van zowel Elisabeths als Tourist Guide Holland kan alleen via de door ons aangeboden contactformulieren.
 3. Het is niet mogelijk “telefonisch” een excursie te reserveren en zich in te schrijven.
 4. Het is niet mogelijk een excursie “voorwaardelijk” te reserveren.
 5. De datum waarop Bureau Jan Vijftigschild het contactformulier ontvangt, is bepalend voor de plaatsing in de excursie. Dat hangt samen met het betalingsgedrag. Degene die betaald heeft, geldt als definitief ingeschreven en heeft dientengevolge de meeste rechten.
 6. De activiteiten gaan alleen door bij voldoende deelnemers, wat beoordeeld wordt door Bureau Jan Vijftigschild.
 7. Gaat een excursie onverhoopt niet door en wordt deze vanuit Bureau Jan Vijftigschild afgezegd, dan ontvangt u uw betaalde excursiegeld retour.
 8. Voor alle excursies geldt vol is vol. In voorkomende gevallen kunt u zich op een wachtlijst laten plaatsen en wordt u opnieuw benaderd.
 9. Is de excursie volgeboekt en zou dat zijn gekruist met uw betaling, dan ontvangt u het excursiegeld retour.
 10. Introducees kunnen wij helaas niet toestaan, iedereen dient zich te registreren als deelnemer.
 11. De data waarop excursies gepland staan, zijn data waarop ze uitgevoerd worden. Wij houden in principe geen rekening met vakantieperiodes, feestdagen en andere activiteiten.

Annuleringen

Kan men onverhoopt niet zelf komen, dan dient men zelf voor vervanging te zorgen. De kosten blijven voor rekening van de aanvrager van de excursie.

Betaling

 1. U ontvangt een factuur met aantal deelnemers en bijbehorende bedrag
 2. Betalingen kunnen worden overgemaakt t.n.v. Bureau Jan Vijftigschild Den Haag.
 3. Men dient voorafgaand aan de excursie te hebben betaald.
 4. Betalingen dienen uiterlijk 36 uur voor deelname bij ons binnen te zijn.

.

Wijzigingen

Alle door Bureau Jan Vijftigschild genoemde data zijn onder voorbehoud, men kan daar geen rechten aan ontlenen.

Bureau Jan Vijftigschild houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de programmering zonder restitutie van gelden.

Bureau Jan Vijftigschild houdt zich het recht voor excursies af te gelasten. Het Bureau Jan Vijftigschild is niet aansprakelijk voor de gevolgschade daarvan. Het betaalde excursie geld wordt in dergelijke gevallen naar rato gerestitueerd.

Bureau Jan Vijftigschild is niet aansprakelijk voor wijzigingen of toegankelijkheid van locaties die aangedaan worden tijdens haar excursies.

Meer Weten?

Gebruik het contactformulier