Deltawerken met gids Jan

In 1953 vond er een enorme watersnoodramp in Zuidwest Nederland plaats. Een ramp die ontstond door een fatale combinatie van stormvloed en springtij. De provincie Zeeland werd zwaar getroffen. Ruim 1800 mensen en duizenden dieren kwamen om en 100.000 mensen werden dakloos.

Het Ministerie van Waterstaat besloot dat Nederland beter beveiligd moest worden tegen hoogwater. In 1958 werd de Deltawet aangenomen. Een wet die voorziet in de aanleg van dammen, dijken en waterkeringen.

Eerste waterwerk

De Waterkering Hollandsche IJssel in 1957 bij Rotterdam was het eerste waterwerk. Het sluit de Hollandse IJssel af en garandeert de veiligheid van 1,5 miljoen mensen.  In totaal zijn er 16 werken uitgevoerd.

Haringvlietdam

Een enorm bouwwerk is de Haringvlietdam met 17 sluizen om te spuien.

Oosterscheldedam

De Oosterscheldedam is de stormvloedkering met schuifdeuren die bij hoog water afgesloten kunnen worden. Uiteindelijk heeft de aanleg ruim 1 miljard euro gekost. Op 4 oktober 1986 is de Oosterscheldedam door koningin Beatrix officieel geopend.

Maeslandkering

Om de Nieuwe Waterweg af te kunnen sluiten en het scheepvaart verkeer niet te hinderen zijn er twee drijvende deuren aangebracht bij de Maesland Kering.

De kans op overstromingen was hiermee sterk afgenomen, 800 km zeedijk was teruggebracht tot 70 km opgehoogde zeedijk.

Bus EXCURSIE Deltawerken 

 Deze excursie wordt aangeboden met drie stops, een op de Oosterschelde kering, een  bij het Watersnoodmuseum. We eindigen in Zierikzee. U rijdt zelf met eigen auto van de ene locatie naar de andere. Op de locatie ontmoet u gids Jan

We ontmoeten elkaar bij de Oosterscheldekering, op de keering verplaatsen we ons een keer en wandelen langs het kunstwerk ‘de kathedraal van Reims’ bij Neeltje Jans en bezoeken daarna het Watersnood Museum in Ouwerkerk om te eindigen in Zierikzee

  • Kosten € 90 pp, op basis van eigen autogebruik
  • Ontmoetingspunten Neeltje Jans, Ouwerkerk, einde Zierikzee
  • Minimum aantal deelnemers 4 personen
  • Duur van de excursie 8 uur
  • Inbegrepen: gecertificeerde gids, gebruik van het whispersysteem, entree watersnoodmuseum, lunch op eigen gelegenheid in Zierikzee.

Wilt u meer weten over deze excursie? Neem contact op met Tourist Guide Holland.

Excursie aanvragen

  • Contactgegevens

  • Excursie

Meer weten?

Gebruik het contactformulier